14.09.2017 13:44
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) līdz ar septembra mēneša rēķiniem ir nosūtījis aicinājumu iedzīvotājiem uzņēmuma klientu centros iepazīties ar savas mājas ugunsdrošības instrukciju. Vienlaikus namu kāpņu telpās pakāpeniski tiks izlikti koncentrēti rīcības apraksti ugunsgrēka gadījumā un kontaktinformācija.

MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, kas stājušies spēkā pērnā gada 1.septembrī, paredzēja gadu pārejas periodu, lai ar 2017.gada 1.septembri pārvaldnieks izstrādātu ugunsdrošības instrukciju katrai daudzdzīvokļu mājai un ar tās nosacījumiem iepazīstinātu dzīvokļu īpašniekus, īrniekus, nomniekus un iedzīvotājus.

Katra no ugunsdrošības instrukcijām ietver sešas galvenās sadaļas ar vairākiem apakšpunktiem. Pirmkārt, tā ir vispārēja informācija par māju: stāvu skaits, dzīvokļu skaits, apkures sistēmas veids, kā arī būves konstrukcijas apraksts, piemēram, ārsienu vai jumta seguma materiāls.

Ugunsdrošības instrukcijas dažādām mājām atšķiras, pirmkārt, atkarīgi no apkures sistēmas veida. Vai mājā ir centralizētā, gāzes vai cietā kurināmā, instrukcijas nosacījumi ir atšķirīgi, piemēram, apkures sistēmu pārbaudei, ventilācijas sistēmu uzturēšanai, termiņi un noteikumi kāpņu telpu elektroinstalāciju pārbaudēm u.c. Katra instrukcija ietver informāciju par evakuācijas ceļu ugunsgrēka gadījumā, kā arī nosaka tādas prasības kā piebraucamo ceļu uzturēšanu kārtībā un nenoslogošanu, lai ugunsgrēka gadījumā VUGD operatīvais transports spētu piekļūt ugunsgrēka vietai, kā arī atbildību par degtspējīgu mantu krāšanu bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās un arī pagalmos.

Instrukcijas vispārīgās prasības ietver daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku, īrnieku un nomnieku pienākumus. Viena no prasībām ir ugunsgrēka gadījumā, nekavējoties evakuēties no mājas, vienlaicīgi par ugunsgrēku ziņojot VUGD, nevis mēģināt uzsākt ugunsgrēka dzēšanu pašu spēkiem. Deviņu stāvu mājās un mājās, kurās ir lifts, ugunsgrēka gadījumā to aizliegts izmantot. Viens no pienākumiem, kas noteikti jāņem vērā iedzīvotājiem, ka no 2020.gada 1.janvāra visi dzīvokļa īpašumi būs jānodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. LNA uzstādījuši jau vairāk nekā 200 šādu detektoru namu kāpņu telpās. Protams, šāds darbs notiek saskaņojot ar mājas iedzīvotājiem, jo saistīts ar kopējo mājas līdzekļu izlietojumu. Detektoru uzstādīšana dzīvokļos gan ir pašu iedzīvotāju atbildība, bet arī to iespējams plānot un organizēt visiem mājas iedzīvotājiem kopīgi, vienojoties ar pārvaldnieku. Par dūmu detektoru darbības nozīmīgumu varējām pārliecināties jau šajā vasarā, kad jūlijā izcēlās ugunsgrēks Daugavas ielā 7 vienā no dzīvokļiem. Brīdinošie signāli ļāva laicīgi izsaukt ugunsdzēsējus un iedzīvotāji necieta.

Ugunsdrošības instrukcija ietver arī konkrētas prasības un aizliegumus elektroinstalāciju, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu uzturēšanai un ekspluatācijai. Viena no prasībām, par kuru diskutēts publiskajā telpā un kas raisījusi daudz jautājumu iedzīvotāju vidū ir, ka no 2019.gada 1. janvāra aizliegts dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu jeb tvaika nosūcēju, ja dzīvoklim ir gāzes pieslēgums un padeve. Šis aizliegums attiecas uz visiem dzīvokļu īpašumiem, kuros nav nodrošināta pastāvīga gaisa apmaiņa telpā un noplūdušās gāzes novadīšana ārpus būves caur brīvu un neaizbūvētu sistēmu. Vai esošie tvaika nosūcēji būs jāņem nost? Ja netiek izbūvēta brīva ventilācijas sistēma (atsevišķs ventilācijas kanāls), tad - jā. Tās izbūve gan nozīmē diezgan nopietnu pārbūvi, pirms tam vēl projektēšanu, saskaņošanu. Vienkāršāk droši vien būtu gāzes plīti un cepeškrāsni nomainīt uz elektrisko.

Instrukcijas ietver arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas un koplietošanas telpu uzturēšanas kārtību – aizliegumus un prasības, piemēram, aizliegts aizkraut vai citādi ierobežot piekļūšanu mājas lūkām, pārejām uz blakus esošām koplietošanas telpām un objektiem. Aizliegts kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus un citus materiālus, smēķēt dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās un ne tuvāk kā 10 metru attālumā no ieejas dzīvojamā ēkā. Koplietošanas telpās aizliegts novietot degošas sveces vai citus priekšmetus, kuri var izraisīt ugunsgrēka izcelšanos. Ugunsbīstamos darbus drīkst veikt tikai tādi speciālisti, kam ir nepieciešamā profesionālā kvalifikācija, ko apliecina attiecīgs dokuments.

Iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar izstrādātajām instrukcijām LNA klientu apkalpošanas centros un, protams, ievērot tajās noteiktās prasības un aizliegumus pašu un arī līdzcilvēku drošības vārdā. Pieņemšanas laiks LNA Klientu apkalpošanas centrā Tukuma ielā 1a grāmatvedības uzskaitvežiem un parādu piedziņas speciālistiem ir pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.30 līdz 17.00, otrdienās no 8.30 līdz 18.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00. Nozaru speciālistu un namu pārziņu pieņemšanas laiki klientu apkalpošanas centros Tukuma ielā 1a, Imantas ielā 7 un Lapu ielā 7 ir otrdienās no 13.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.30 līdz 12.00.

Lai risinātu ar savas mājas pārvaldīšanu aktuālus jautājumus, aicinām izmantot vienoto informatīvo LNA tālruni 634 70303. Aicinām sekot līdzi sava nama bilancei klientu portālā Mans.lna.lv, reģistrējoties uzņēmumu mājas lapā.