03.06.2011 15:33
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” namu pārzinis ir darbinieks, kuram ir pilnvērtīga informācija par Jūsu māju, kurš spēj konsultēt un risināt dažāda veida jautājumus.

Lai uzlabotu dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitāti un veicinātu veiksmīgu sadarbību ar iedzīvotājiem, SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” namu pārziņiem ir mainītas pārraudzībā esošās mājas.

Aicinām klientiem būt aktīviem un līdzdarboties sava nama sakārtošanā.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" apsaimniekošanā esošās ēkas un to namu pārziņi.