08.07.2015 14:17
Par energoefektīvāko renovēto daudzdzīvokļu ēku Latvijā konkursā "Energoefektīvākā ēka 2015" atzīta daudzdzīvokļu māja Liepājā, Ventas ielā 2. Otro vietu konkursā ieguva daudzdzīvokļu māja Liepājā, Dzērves ielā 17, trešo vietu - daudzdzīvokļu māja Liepājā, Alejas ielā 24. Visas trīs mājas konkursam pieteica šo māju pārvaldnieks un renovācijas projektu īstenotājs SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs“ (LNA). Arī konkursa Simpātiju balvas ieguvēja ir daudzdzīvokļu māja Liepājā, Ventas ielā 2.

LNA vadītājs Artis Rimma pēc konkursa rezultātu paziņošanas atzina, ka šis ir pārsteidzošs rezultāts un ir liels gandarījums par paveikto darbu : „Šie ir sava veida svētki visiem tiem darbīgajiem un aktīvajiem liepājniekiem, kas dzīvo šajās mājās, kas noticēja, kas piedalījās, bija pacietīgi un iesaistījās renovācijas procesā. Katras mājas siltināšanas projektā ir iesaistījušies daudz cilvēku, mūsu uzņēmuma speciālisti, projekta autors, būvnieki, būvuzraugs un citi speciālisti. Lai sasniegtu labu rezultātu, ir ieguldīts pacietīgs darbs. Jāatzīst, ka ar katru projektu mēs gūstam vērtīgu pieredzi, kas ļauj pie katra nākamā projekta strādāt ar pārliecību un vēl mērķtiecīgāk.“

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" galvenie vērtēšanas kritēriji ir sasniegtais kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas. Kā sekundārie kritēriji tika izvirzīti ventilācijas sistēmu risinājumi, ilgtspējīgie risinājumi un būvniecības kvalitāte.

Konkursa laureāti balvā saņem SIA "Grundfoss" cirkulācijas sūkņus un pie mājas piestiprināmu plāksni "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015". Simpātiju balvas ieguvējs saņēm pie ēkas novietojumu āra soliņu.

Līdz šim konkursā augstus apbalvojumus saņēmušas arī citas LNA pārvaldīšanā esošas daudzdzīvokļu mājas. 2013.gadā 2.vietas ieguvēja konkursa nominācijā "Renovēta daudzdzīvokļu ēka 2013"bija māja Roņu ielā 3. 2014.gadā konkursa laureāte – 1.vietas ieguvēja šajā pašā nominācijā "Renovēta daudzdzīvokļu ēka 2014"bija Vītolu ielā 6/10.

Konkursam šis bija 5. jubilejas gads.Tas tika izsludināts šā gada martā, un pieteikumus konkursam piecās kategorijās varēja iesniegt līdz 15.maijam. No Liepājas konkursā tika pieteiktas trīs LNA pārvaldīšanā esošas mājas Dzērves ielā 17, Alejas ielā 24 un Ventas ielā 2. Konkursu organizē EM sadarbībā ar žurnālu "Būvinženieris" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Konkursa nolikums tika sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" sadarbības partneriem Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Tehnisko ekspertu asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola uzsver: "Energoefektivitātes paaugstināšana šobrīd viena no būtiskākajām Ekonomikas ministrijas prioritātēm, un tās īstenošanai nākošajos piecos gados plānotais atbalsts ir vairāk kā 333 miljoni eiro. Esmu pārliecināta, ka tas dos jaunu, daudz spēcīgāku impulsu turpmākai ēku renovācijai, kā rezultātā konkursa 10.jubilejā Latvijā būs daudz skaistu un siltumnoturīgu ēku – gan daudzdzīvokļu, gan valsts un pašvaldības, gan industriālās ēkas.”

Konkursa žūrijas priekšsēdētāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga norāda: "Rezultāts kļūst tuvu ideālam vien tad, ja satiekas gudrs pasūtītājs, kurš precīzi zina, ko vēlas; prasmīgs projektētājs, kurš pasūtītāja vēlmes spēj pārvērst detalizētā projektā konkrēta finansējuma ietvaros; profesionāls un godprātīgs būvētājs, kurš precīzi un laikā realizē ieceri, un prasmīgs būvuzraugs, kurš labi pārzina “drēbi”. Ne visās ēkās vienuviet satiekas tik vērtīga komanda, taču energoefektīvākās ēkas statuss liecina, ka tuvojamies vēlamajam rezultātam, par ko ir gandarījums. Mācīsimies no labākajiem!"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Dainis Locis uzsver: "Energoefektivitāte šodien vairs nav tikai tukša skaņa, bet gan reāla iespēja, kuru apzinās un izmanto gan pašvaldības, gan uzņēmēji, lai ietaupītu. Vienlaikus tas ir ieguldījums vides aizsardzībā, jo izmantotās tehnoloģijas rada siltumnīcefekta gāzu samazinājumu. Tādējādi katrs īstenotais projekts sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu ierobežošanai. Tomēr svarīgi ir turpināt uzsākto darbu un neapstāties pie jau sasniegtā. Esmu pārliecināts, ka konkursa laureātu īstenotie projekti noteikti kalpos par iedvesmas avotu un iedrošinās arī citus uzdrīkstēties īstenot energoefektivitātes pasākumus."

Detalizēts apraksts par konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" laureātiem apkopots konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv. Konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" notika laika posmā no šī gada 6.marta līdz 15.maijam. Konkursa ietvaros kopumā tika saņemti 25 pieteikumi.

 

Informācija sagatavota izmantojot www.energoefektivakaeka.lv izplatīto informāciju.