Nodrošinām namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus:

 • Īres/apsaimniekošanas un komunālo maksājumu uzskaite;
 • Grāmatvedības pakalpojumi;
 • Juridiskie pakalpojumi (konsultācijas, parādu piedziņa).

Organizējam namu un teritorijas sanitāro uzkopšanu:

 • Sētnieku pakalpojumi;
 • Apstādījumu ierīkošana, kopšana, pagalmu labiekārtošana;
 • Ēku jumtu attīrīšana no lāstekām un sniega;
 • Asenizācijas pakalpojumi;
 • Sadzīves atkritumu izvešana;
 • Lielgabarīta gružu izvešana;
 • Zālāju pļaušana;
 • Kāpņu telpu uzkopšana.

Organizējam namu tehnisko uzturēšanu:

 • Kosmētiskie un kapitālie remonti;
 • Durvju montāža;
 • Ārsienu hermetizācija, siltināšana;
 • Jumtu remonts un atjaunošana;
 • Auto pacēlāja pakalpojumi;
 • Avārijas dienesta pakalpojumi jebkurā diennakts laikā;
 • Dūmudetektoru uzstādīšana koplietošanas telpās;
 • Siltummezglu apkope un regulēšana;
 • Siltummaiņu skalošana;
 • Sanitārtehnisko sistēmu remonts;
 • Elektroinstalācijas remonts un atjaunošana;
 • Podnieku, skārdnieku, stiklinieku, namdaru pakalpojumi;
 • Metāla režģu, lenteru, notekcauruļu, sīkkonstrukciju izgatavošana un uzstādīšana.