27.04.2021 11:35
Tuvāko dienu laikā - no 1.maija plānots pakāpeniski atslēgt siltuma padevi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām ar pilsētas centralizēto siltuma padevi. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieņemt lēmumu turpināt apkures saņemšanu kopīpašumā, apstiprinot lēmumu ar kontaktpersonu vai arī ar vairākuma dzīvokļu īpašnieku parakstiem un iesniegumā norādot vēlamo apkures atslēgšanas datumu.

Iecerēts, kano 1.maija apkures sezona pakāpeniski tiks pārtraukta visās LNA pārvaldītajās mājās, ja dzīvokļu īpašnieki nebūs pieņēmuši citu lēmumu. Šī kārtība sākotnēji tiks īstenota mājās ar nerenovētu apkures padeves sistēmu. Daudzdzīvokļu mājās ar horizontālās apkures padeves sistēmu dzīvokļu īpašnieki var izvēlēties turpināt saņemt apkures pakalpojumu, regulējot tā saņemšanu individuāli savos īpašumos.

Šāda kārtība SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) noteikta jau vairāku apkures sezonu garumā, lai plānotu klientiem iespējami skaidru apkures sezonas periodu. 

LNA atgādina, ka nav spēkā noteikumi par vidējo gaisa temperatūru, kas nosaka automātisku apkures pieslēgšanas vai atslēgšanas kārtību. To var noteikt iedzīvotāji, savācot vismaz 50 procentu plus viena mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu.