07.12.2020 11:48
Lai novērstu pulcēšanās riskus, rūpētos par apmeklētāju un darbinieku drošību, covid-19 infekcijas izplatību un ievērojot valstī rekomendētos distancēšanās un klientu apkalpošanas principus, LNA klientu centros pieņemšana notiek TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tas nozīmē, ka tikšanās ar atbildīgo speciālistu ir iespējama iepriekš saskaņojot pieņemšanas laiku.

Lai saskaņotu pieņemšanas laiku, jāzvana uz LNA zvanu centra tālruni 634 70303 (taustiņš -1) vai jānosūta e-pasts lna@lna.lv un jāvienojas par tikšanos ar atbildīgo speciālistu klātienē.

Rekomendētais viena klienta apkalpošans laiks ir ne ilgāk kā 15 minūtes. Klientam, nākot uz pieņemšanu, vēlams izmantot deguna un mutes aizsegu.

Ja klientam noteiktajā pieņemšanas dienā ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, jāsazinās ar klientu centra speciālistu un tikšanās jāpārliek, vēlreiz pārrunājot iespēju aktuālo jautājumu atrisināt attālināti. Informējam, ka LNA speciālistam ir tiesības klientam ar acīmredzamām saslimšanas pazīmēm sarunu vai tikšanos klātienē atteikt.

Lai uzlabotu darba kvalitāti un jautājumu risināšanas precizitāti attālināti, atgādinām, ka zvanu centrs nodrošina gan zvanu saņemšanas funkcijas, gan arī datu apstrādi, informācijas reģistrāciju un apriti uzņēmumā. Zvanu centra darba laiks atbilst uzņēmumā noteiktajam darba laikam. Brīvdienās, svētku dienās un pirms vai pēc uzņēmuma darba laika - klientam ir iespēja atstāt balss ziņu, kas tiek reģistrēta.

Zvanu centra 6 34 70303 funkcijas:

Taustiņš "1" - KLIENTU SERVISS UN REMONTDARBI. Saruna tiek savienota ar Klientu apkalpošanas speciālistu, iespēja sniegt un saņemt informāciju, skaidrojumus, pieteikt nepieciešamos remontdarbus, ēkai, dzīvoklim, labiekārtojumu teritorijai, iespēja vienoties par pierakstu ar speciālistu klātienē. Pēc sarunas iespējams pāradresēt zvanu konkrētās ēkas namu pārzinim vai citam uzņēmuma speciālistam jautājuma risinājumam attālināti.

Taustiņš "2" - INDIVIDUĀLO SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI. Iespēja noteiktajā termiņā paziņot individuālos ūdensskaitītāja rādījumus.

Taustiņš "3" - JAUTĀJUMI PAR RĒĶINIEM. Saruna tiek savienota ar grāmatvedības uzskaitvedi, iespējama saņemt skaidrojumus par rēķiniem, pakalpojumu aprēķinu metodiku.

Taustiņš "4" - PARĀDU PIEDZIŅA. Saruna tiek savienota ar parādu piedziņas speciālistu, iespēja risināt jautājumus par parādu atmaksu, vienoties par nosacījumiem un noskaidrot jautājumus tiesvedību.

Taustiņš "5" - AVĀRIJAS DIENESTA PAKALPOJUMI. Saruna tiek savienota ar Avārijas dienesta operatoru.

Veicot zvanus uz LNA Zvanu centra tālruņa numuru, tiek nodrošināta katra zvana reģistrēšana. Zvanu centra telefonu sakarus nodrošina Latvijas Mobilais Telefons.