16.03.2020 19:31
Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo neprivatizēto dzīvokļu īres līgumu slēgšanai īrnieki var pieteikties attālināti, ievietojot rakstisku pieteikumu pastkastītēs pie visiem SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) klientu centriem Tukuma ielā 1a, Lapu ielā 7 (Jaunliepāja) un Imantas ielā 7 (Karosta). Iedzīvotājus, kuri vēlas sazināties par īres dzīvokļu līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu, aicinām izmantot mobilo tālruni 26468002 vai epastu: iresligumi@lna.lv.

Piesakoties līguma slēgšanai, īrniekam jāsagatavo iesniegums brīvā formā, norādot sekojošu informāciju:

- vārds, uzvārds,

- personas kods,

- īres dzīvokļa adrese,

- kontakttālrunis un/vai e-pasta adrese,

- LNA klientu centrs, kurā būtu ērti ierasties uz līguma slēgšanu (Tukuma ielā 1A vai Lapu ielā 7 (Jaunliepāja), vai Imantas ielā 7 (Karosta)).

Iesnieguma kopiju īrnieks var nosūtīt arī pa e-pastu: iresligumi@lna.lv.

Informējam, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" LNAklientu centri apmeklētājiem tiek slēgti un klientu apkalpošana klātienē tiek apturēta līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Papildus informācija par pašvaldības dzīvokļu īrēšanu:

https://www.liepaja.lv/pasvaldibas-dzivokla-iresana/par-pasvaldibas-dzivokla-iziresanu/