19.08.2019 10:34
Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam, valsts garantēto atlīdzību var saņemt AS “PNB Banka” Latvijas un starptautiskie klienti – privātpersonas un juridiskās personas – kam AS “PNB Banka” ir noguldījumi. Par noguldītāja līdzekļiem tiek uzskatīti algu un pensiju konti, norēķinu konti, krājkonti, termiņnoguldījumi u.c. Uz tiem attiecas valsts garantētā atlīdzība.

Lai maksimāli vienkāršotu pieteikšanās un izmaksu kārtību, ir izstrādāta sistēma katrai klientu grupai:

Privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs, bez konta bankā Citadele:
No 22.08.2019. dodieties uz noteiktām AS "PNB Banka" filiālēm (skat. 3. punktā), dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Jums tiks automātiski atvērts norēķinu konts bankā Citadele un ieskaitīta garantētā atlīdzība, savukārt Jums jānoformē visi nepieciešamie dokumenti konta apkalpošanai. Ja izvēlēsieties internetbanku, tā Jums būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu karti saņemsiet pa pastu 2 darba dienu laikā, un turpmāk varēsiet to izmantot norēķiniem un skaidras naudas izņemšanai. Turpat Jums būs iespēja aizpildīt iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu bankā Citadele vai paziņot VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.

Privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs, ar kontu bankā Citadele:
No 22.08.2019. garantētā atlīdzība automātiski būs ieskaitīta Jūsu norēķinu kontā bankā Citadele.

! Atceraties iesniegt iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju (to var izdarīt arī bankā Citadele).

Privātpersona, kas nav VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs, rezidents ar jau esošu kontu bankā Citadele:
Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai bankas Citadele filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz Jūsu kontu bankā Citadele vai Jūsu pieteikumā norādīto uz Jūsu vārda atvērto kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē.

Privātpersona, kas nav VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs, rezidents bez konta bankā Citadele:
Dodieties uz bankas Citadele filiāli (skat. 4. punktu), līdzi ņemot pasi vai ID karti un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē vai atveriet norēķinu kontu bankā Citadele, uz kuru pārskaitīt Jums pienākošos garantēto atlīdzību.

Privātpersona, nerezidents ar jau esošu kontu bankā Citadele:
Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai bankas Citadele filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz Jūsu kontu bankā Citadele vai Jūsu pieteikumā norādīto uz Jūsu vārda atvērto kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Apkalpošanai filiālē zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 67010033 un vienojieties par tikšanos.

Privātpersona, nerezidents bez konta bankā Citadele:
Zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 67010033 un vienojieties par tikšanos. Pēc tam dodieties uz bankas Citadele filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, līdzi ņemot pasi vai ID karti un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē.

Juridiska persona, rezidents/nerezidents ar jau esošu kontu bankā Citadele:
Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai bankas Citadele filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz Jūsu kontu bankā Citadele vai Jūsu pieteikumā norādīto uz Jūsu vārda atvērto kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Apkalpošanai filiālē zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 67010033 un vienojieties par tikšanos.

Juridiska persona, rezidents bez konta bankā Citadele:
Zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni +371 67010033 un vienojieties par tikšanos. Pēc tam dodieties uz iepriekš norādītām filiālēm, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Apsveriet iespēju arī atvērt kontu banka Citadele un saņemt garantēto atlīdzību uz Jūsu kontu bankā Citadele.

Juridiska persona, nerezidents bez konta bankā Citadele:
Zvaniet uz bankas Citadele informatīvo tālruni 67010000 un vienojieties par tikšanos. Pēc tam dodieties uz bankas Citadele filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā kredītiestādē vai finanšu iestādē.

VSAA maksājumu saņēmējiem Liepājā jāpiesakās Graudu ielā 45. 

Garantēto atlīdzību izmaksa notiks bankas Citadele Liepājas filiālē, Liela ielā 12.

Dodoties uz bankas filiāli izmaksu saņēmējiem jāņem līdzi:

Privātpersonai:
Latvijā izdota pase vai personas apliecība (ID karte).

Privātpersonas pārstāvim:
Latvijā izdota pase vai personas apliecība (ID karte), kā arī notariālā kārtībā izdota pilnvara. Banku izsniegtās iekšējās pilnvaras nebūs derīgas.

Juridiskai personai:

  • Pārstāvēt tiesīgās personas Latvijā izdota pase vai personas apliecība (ID karte);
  • Ja juridisko personu ir tiesīgas pārstāvēt tikai vairākas personas kopīgi, tad tām visām kopā ir jāierodas bankā Citadele;
  • Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti, ja juridiskā persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Informācija sagatavota izmantojot, www.citadele.lv