19.08.2019 09:12
Bezskaidras naudas maksājumus par komunālajiem un mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem ērti veikt AS “SEB banka”, AS “Citadele banka”, AS “Swedbank”, AS “Luminor”, AS “Privatbank” filiālēs. Visērtāk ikmēneša rēķinus samaksāt, izmantojot klientu portālu mans.lna.lv. AS “SEB banka” un AS “Swedbank” klienti saņemto rēķinu var samaksāt tiešsaistē.

Skaidrā naudā rēķinu apmaksu iespējams veikt abonešānas centrā "Kurzemes Vārds" Pasta ielā 3 (mainīta atrašanās vieta no Zivju ielas 5).

Klientiem, kuri nonākuši maksājumu grūtībās un kuriem izveidojušies parādi par īpašuma apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, nekavējoties jāsazinās ar LNA parādu piedziņas speciālistiem, zvanot uz tālruni 634 70303 (taustiņš 4) vai arī jādodas uz LNA klientu apkalpošanas centru Tukuma ielā 1a. Parādu piedziņas speciālistu darba laiki pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.30 līdz 17.00, otrdienās no 8.30 līdz 18.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00.

Lai kļūtu par portāla lietotāju, LNA mājaslapā www.lna.lv jāizvēlas sadaļa "Klientiem" vai norāde "mansLNA", norādītajās vietnēs, atrodama lapa, kuras kreisajā pusē jaunajiem klientiem jāreģistrējas, bet labajā – esošajiem klientiem, ievadot savu e-pastu un paroli, jāpieslēdzas portālam. Reģistrētiem klientiem pieejama aktuālā informācija par jaunajiem un arī neapmaksātiem rēķiniem; skaitītāju rādījumu atskaite par iepriekšējo mēnesi; ērta skaitītāju rādījumu nodošana noteiktā termiņā; Jūsu rēķinu un maksājumu vēsture; mājas uzkrājuma veidošanās un izlietojuma kopsavilkums.

Bezskaidras naudas maksājumi veicami sekojošos kontos:
AS “SEB banka” , LV70UNLA0050003813922,
AS “Citadele banka” , LV27PARX0005769010002,
AS “Swedbank” , LV96HABA0551020550843,
AS “Luminor” , LV39NDEA0000080447285 un LV57RIKO0002013179468,
AS “Privatbank” , LV03PRTT260017832700.

 

 
SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”