20.06.2019 16:30
Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” 3.vietas ieguvēja ir SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) pārvaldītā daudzdzīvokļu māja Veidenbauma ielā 2a.

Daudzdzīvokļu ēka Veidenbauma ielā 2a atjaunota 2018. gadā. Ēkai ir pieci stāvi, pagrabs un bēniņi. Renovācijas gaitā siltinātas ārsienas, bēniņu pārsegums, pagraba - grīdas pārsegums, veikta durvju un logu nomaiņa. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde, renovācijas ietvaros izveidota horizontālā apkures sistēma un katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Projekta gaitā nomainīti karstā ūdens stāvvadi. Ēkas siltuma patēriņš apkurei pirms renovācijas bija 267MWh vai 115 kWh/m2. 2018.gadā pēc renovācijas - 79 MWh vai 34 kWh/m2 gadā, sasniedzot 70% ietaupījumu.

LNA konkursam pieteica arī ēkas Daugavas ielā 1, Klaipēdas ielā 88, Klaipēdas 126.

Konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā” organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar žurnālu „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Konkursa mērķis - veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” tika izsludināts šā gada martā. Kopumā konkursam no visas Latvijas tika iesniegti 27 pieteikumi. Vislielākais pieteikumu skaits (22) ir nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2019”. Trīs pieteikumi ir nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2019. Jaunbūve” un pa vienam pieteikumam nominācijās “Energoefektīvākā ražošanas ēka 2019” un “Energoefektīvākā publiskā ēka 2019”. Pilsētu griezumā jau tradicionāli visvairāk pieteikumu tika saņemti no Valmieras un Liepājas, kurām šogad pievienojās arī Valka un Sigulda.

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama interneta vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

LNA sasniegtie rezultāti konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā“:
Roņu iela 3, Energoefektīvākā ēka 2013 – 2.vieta
Vītolu iela 6/10, Energoefektīvākā ēka 2014 – 1.vieta
Alejas iela 24, Energoefektīvākā ēka 2015 – 3.vieta
Dzērves iela 17, Energoefektīvākā ēka 2015 – 2.vieta
Ventas iela 2, Energoefektīvākā ēka 2015 – 1.vieta
Dzintaru iela 84, Energoefektīvākā ēka 2016 – 2.vieta
Dorupes iela 34, Energoefektīvākā ēka 2016 – 3.vieta
Ziedu iela 5, Energoefektīvākā ēka 2017 – 1.vieta
Klaipēdas iela 88, Energoefektīvākā ēka 2017 – 3.vieta
Bāriņu iela iela 8/10, Energoefektīvākā ēka 2018 – 2.vieta
Klaipēdas iela 70, Energoefektīvākā ēka 2018 – 1.vieta

Informācija par ēkas Veidenbauma ielā 2a renovāciju:

Atjaunota 2018. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2788,5 m2. Ēkai ir pieci stāvi, pagrabs un bēniņi. Ārsienas ir no silikāta ķieģeļiem. Pirms atjaunošanas mājā netika izmantoti ne alokatori un ne termoregulatori. Renovācijas gaitā ārsienas siltinātas ar akmens vati 180 mm biezumā. Bēniņu pārsegums siltināts ar beramo akmens vati 400 mm biezumā. Pagraba grīdas pārsegums siltināts ar 150 mm biezuma akmens vates lamelēm. Veikta durvju un logu nomaiņa. Montāžai izmantoti silikona hermētiķis, hidroizolācijas lentas, difūzijas lentas, montāžas putas. Ēkai ir centralizētā siltumapgāde un siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no ārgaisa temperatūras izmaiņām, kā arī individuāli ar termoregulatoriem. Siltuma mezglā tiek veikta vienotā siltumenerģijas uzskaite, kā arī izveidota horizontālā apkures sistēma, katram dzīvoklim ir savs apkures skaitītājs. Siltuma mezglā notiek centralizēta karstā ūdens sagatavošana. Projekta gaitā nomainīti karstā ūdens stāvvadi. Karstā ūdens temperatūras regulēšana notiek attālināti - tiek gatavota uzskaite karstā ūdens sagatavošanai. Ēkas ventilācija ir vēdināšana ar dabisko pieplūdi un dabisko nosūci. Izveidota energoefektīvas teritorijas un telpu apgaisme, uzstādīta apgaismes regulēšana (taimeri, kustības/klātbūtnes sensori), sakārtota un izveidota zibensaizsardzības sistēma, pārsprieguma aizsardzības sistēma. Ēkas siltuma patēriņš apkurei pirms renovācijas bija 267MWh vai 115 kWh/m2. 2018.gadā pēc renovācijas - 79 MWh vai 34 kWh/m2 gadā, sasniedzot 70% ietaupījumu. Ēkas renovācijas darbus veica SIA ''Dakstiņa jumti'', ēkas būvuzraudzību - SIA ''PCG'' un autoruzraudzību - SIA ''WS''.
Kopējās projekta izmaksas ir 304 373,25 EUR,  Altum grants - 152 186,63 EUR.

 

Ieva Puka
SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 29142942
http://www.lna.lv
https://mans.lna.lv