14.08.2018 09:45
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 26. jūlijā apstiprināja jaunus SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, kas stāsies spēkā ar 2018. gada 1. septembri, un pieaugs par 22,45%.

Apstiprinātais tarifs ir viena no divām sastāvdaļām, kas veido maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Otra ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un citas operatora izmaksas. Iedzīvotājiem tarifa paaugstināšanās rezultātā maksa par atkritumu apsaimniekošanu palielināsies par aptuveni 9,4 - 9,8% jeb aptuveni par 20 centiem vienam iedzīvotājam mēnesī.

No 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim Liepājas pilsētā maksa par 1 m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs:

  • SIA "Eko Kurzeme" klientiem – 13,80 Eur/m³ bez PVN (16,70 Eur/m³ ar PVN), tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7,05 Eur/m³ bez PVN (8,53 Eur/m³ ar PVN), poligona tarifs (ietverot DRN) – 6,75 Eur/m³ bez PVN (8,17 Eur/m³ ar PVN).

  • Pilnsabiedrības "Vides pakalpojumi Liepājai" klientiem – 13,69 Eur/m³ bez PVN (16,56 Eur/m³ ar PVN), tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7,29 Eur/m³ bez PVN (8,82 Eur/m³ ar PVN), poligona tarifs (ietverot DRN) – 6,40 Eur/m³ bez PVN (7,74 Eur/m³ ar PVN).

No 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Liepājas pilsētā maksa par 1 m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs:

  • SIA "Eko Kurzeme" klientiem – 14.21 Eur/m³ bez PVN ( 17,19 Eur/m³ ar PVN), tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7,05 Eur/m³ bez PVN (8,53 Eur/m³ ar PVN), poligona tarifs (ietverot DRN) – 7,16 Eur/m³ bez PVN (8,66 Eur/m³ ar PVN).

  • Pilnsabiedrības "Vides pakalpojumi Liepājai" – klientiem 14,09 EUR/m³ bez PVN (17,05 EUR/m³ ar PVN), tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7,29 EUR/m³ bez PVN (8,82 EUR/m³ ar PVN), poligona tarifs (ietverot DRN) – 6,80 EUR/m³ bez PVN (8,23 EUR/m³ ar PVN).

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos gaidāmas arī turpmāk līdz ar Dabas resursu nodokļa (DRN) pakāpenisku palielināšanu visā valstī. DRN pieaugums ir plānots katru gadu līdz 2020. gadam, kad tas sasniegs 50,00 eiro par tonnu. Pakāpenisks nodokļa paaugstināšanas mērķis ir sekmēt atkritumu šķirošanu. Par kvalitatīvi sašķirotiem atkritumiem, kurus var nodot atkārtotai pārstrādei un kas nenonāk poligonā, nodoklis nav jāmaksā. Lai uzsāktu un nodrošinātu atkritumu šķirošanu kopīpašumā, sazinieties ar savas mājas pārzini, zvanot pa LNA centralizēto tālruni 34 70303.

Jautājumu gadījumā par tarifa izmaiņām lūdzam sazināties ar savu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eko Kurzeme” rakstot e-pastu uz info@ekokurzeme.lv vai zvanot pa tālruni 63407315 vai PS „Vides pakalpojumu grupa", rakstot e-pastu uz info@vpgrupa.lv un zvanot pa tālruni 63457777.

 Informācija sagatavota,
izmantojot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izplatīto paziņojumu.